جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

جوراب ضد آمبولی بالای ران مدی آلمان

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / انتهای کشاله ران / رن..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

جوراب ضد آمبولی بالای ران سولیدا ایتالیا - رنگ کرم

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه /  انتهای کشاله را..

140,000 تومان قیمت بدون مالیات: 140,000 تومان

جوراب ضد آمبولی زیر زانو مدی آلمان

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / زیر زانو / رنگ سفید ..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

جوراب ضد آمبولی زیر زانو سولیدا ایتالیا - رنگ کرم

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / زیر زانو / رنگ سفید ..

110,000 تومان قیمت بدون مالیات: 110,000 تومان

جوراب ضد آمبولی بالای ران ورنا ایران

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه /  انتهای کشاله را..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

جوراب ضد آمبولی زیر زانو ورنا ایران

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه /  زیر زانو/ رنگ ک..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

جوراب ضد آمبولی زیر زانو اپو 2805 OppO

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / زیر زانو / رنگ سفیدجو..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

جوراب ضد آمبولی انتهای ران اپو 2862 OppO

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / انتهای کشاله ران / رن..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

جوراب ضد آمبولی ترومبو زیر زانو سیگواریس Sigvaris Thrombo

فشار 15 تا 18 میلیمتر جیوه / زیر زانو / رنگ سفید ..

توقف تولید / واردات قیمت بدون مالیات: 0 تومان

جوراب ضد آمبولی ترومبو بالای ران سیگواریس Sigvaris Thrombo

جدول و نحوه اندازه گیری جوراب ضد آمبولی ترومب..

توقف تولید / واردات قیمت بدون مالیات: 0 تومان

  فیلتر کردن