گن ابدومینوپلاستی

گن ابدومینوپلاستی

در این گروه گن های مناسب پس از عمل جراحی شکم با نام گن ابدومینوپلاستی ( آبدومینوپلاستی ) معرفی می گردد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه BE05 ایزاولا

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه BE0..

490,000 تومان قیمت بدون مالیات: 490,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه رینی آمریکا WTH-FHC-BS

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه WTH..

420,000 تومان قیمت بدون مالیات: 420,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه رینی آمریکا WTH-FHC-KL

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم پهلو و نشیمنگاه WTH..

440,000 تومان قیمت بدون مالیات: 440,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی شکم و پهلو BS01 ایزاولا

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم  پهلو و ران BS..

385,000 تومان قیمت بدون مالیات: 385,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی شکم و پهلو و ران BS03 ایزاولا ( پادار)

گن بعد از عمل جراحی زیبایی شکم و پهلو و ران BS03 ا..

395,000 تومان قیمت بدون مالیات: 395,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت کوتاه از زیر سینه تا زانو WM-SZC-KL  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت کوتاه)) از زیر سینه تا زانو WM-SZC-KL رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WM-SZC..

460,000 تومان قیمت بدون مالیات: 460,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت بلند از زیر سینه تا مچ پا WH-SZC-AL  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت بلند)) از زیر سینه تا مچ پا WH-SZC-AL رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WH-SZC..

570,000 تومان قیمت بدون مالیات: 570,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت بلنداز زیر سینه ، شورتیWH-SZC-BS  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت بلند)) از زیر سینه ، شورتی WH-SZC-BS رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WH-SZC..

420,000 تومان قیمت بدون مالیات: 420,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت کوتاه از زیر سینه تا مچ پا WM-SZC-AL  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت کوتاه)) از زیر سینه تا مچ پا WM-SZC-AL رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WM-SZC..

530,000 تومان قیمت بدون مالیات: 530,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت کوتاه از زیر سینه ، شورتی WM-SZC-BS  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت کوتاه)) از زیر سینه ، شورتی WM-SZC-BS رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WM-SZC..

380,000 تومان قیمت بدون مالیات: 380,000 تومان

گن بعد از عمل جراحی پشت بلنداز زیر سینه تا زانو WH-SZC-KL  رینی Rainey آمریکا جدید

گن بعد از عمل جراحی ((پشت بلند)) از زیر سینه تا زانو WH-SZC-KL رینی Rainey آمریکا

گن لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومنوپلاستی WH-SZC..

500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 500,000 تومان

گن ابدومینوپلاستی