آتل های آماده ارتوپدی KJC

کمپانی KJC کره جنوبی، یکی از تولیدکنندگان قوی و معتبر در زمینه تولید آتل های آماده ارتوپدی می باشد و شرکت تجهیزات پزشکی ماهان طب افتخار دارد، محصولات این کمپانی معتبر را حضور هموطنان عزیز معرفی و ارائه نماید.
نمایش:
مرتب کردن براساس:

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 10*2 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 10*2 اینچ..

24,765 تومان قیمت بدون مالیات: 24,765 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 2 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 2 اینچ..

248,430 تومان قیمت بدون مالیات: 248,430 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 6 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 6 اینچ..

325,135 تومان قیمت بدون مالیات: 325,135 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 15*4 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 15*4 اینچ..

35,978 تومان قیمت بدون مالیات: 35,978 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 45*5 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 45*5 اینچ..

87,848 تومان قیمت بدون مالیات: 87,848 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 20*5 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 20*5 اینچ..

56,355 تومان قیمت بدون مالیات: 56,355 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 4 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 4 اینچ..

277,344 تومان قیمت بدون مالیات: 277,344 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 30*4 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 30*4 اینچ..

58,208 تومان قیمت بدون مالیات: 58,208 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 12*3 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 12*3 اینچ..

31,008 تومان قیمت بدون مالیات: 31,008 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 30*5 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 30*5 اینچ..

60,255 تومان قیمت بدون مالیات: 60,255 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 5 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 5 اینچ..

296,448 تومان قیمت بدون مالیات: 296,448 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 3 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی رول 3 اینچ..

288,600 تومان قیمت بدون مالیات: 288,600 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 45*6 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 45*6 اینچ..

109,298 تومان قیمت بدون مالیات: 109,298 تومان

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 35*3 اینچ

آتل آماده KJC کره جنوبی سایز 35*3 اینچ..

50,115 تومان قیمت بدون مالیات: 50,115 تومان